reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
reklam

Tasarısı Meclis’e geldi! 33 yıllık KDV yasası resmen değişiyor

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Tasarısı Meclis’e geldi! 33 yıllık KDV yasası resmen değişiyor
reklam

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetlerden vergi alınmayacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıyla, arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya iş yerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiğini, müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya iş yeri teslimi olduğunu öngören yeni bir uygulamaya geçilecek.

Müzayede suretiyle yapılan satışlarda, müzayedeyi düzenleyenlerin icra daireleri, mahkeme satış memurlukları ve benzeri gibi mükellef olduğu kanunda yer alacak.

Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre işlemi yapan mükellefe iade edilecek.

İdare tarafından yapılacak iade fazla veya yersiz hesaplanan verginin ilgili tahsil dairesine ödenen kısmı ile sınırlı olacak. İadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şartı aranacak.

Genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi’ne tabi olacak.

İlgili mevzuat, vakıf senedi veya dernek tüzüğünde yer alan görev ve yetkileri kapsamında söz konusu kuruluşların yaptıkları ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikte olmayan işlemleri Katma Değer Vergisi’nin konusuna girmeyecek.

MALİYE BAKANLIĞINA BEYANLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ YETKİSİ

Maliye Bakanlığına, katma değer vergisi beyanlarının birleştirilmesine ilişkin olarak, en az yüzde 50 oranında ortağı olunan diğer kurumlar vergisi mükellefleri ile birlikte grup Katma Değer Vergisi mükellefiyeti tesis ettirme, kapsama dahil olacak mükellefleri sektörler, işletme büyüklükleri, iş hacimleri, doğrudan veya dolaylı ortaklık durumu ve diğer vergilerden dolayı mükellef olup olmadıklarına göre belirleme, uygulamaya ilişkin usul ve esaslarla ilgili düzenleme yapma yetkisi verilecek.

 

Tasarıyla, gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimlerin ihracat teslimi sayılmasıyla KDV iadesi açısından yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliğinin giderilmesi amaçlanıyor.

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri vergiden müstesna olacak.

AR-GE ÇALIŞMASINDA VERGİ MUAFİYETİ

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izin ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi veren tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetlerden vergi alınmayacak.

reklam

YORUM YAP

Site Yöneticisi TÜM YAZILARI
reklam

DÖVİZ KURLARI

 • Dolar DOLAR
  ALIŞ SATIŞ FARK
 • Euro EURO
  ALIŞ SATIŞ FARK
 • Sterlin İNG. STERLİNİ
  ALIŞ SATIŞ FARK
 • Frang İSV. FRANGI
  ALIŞ SATIŞ FARK
 • Kanada Doları KAN. DOLARI
  ALIŞ SATIŞ FARK
 • Çeyrek Altın ÇEYREK ALTIN
  ALIŞ SATIŞ FARK
 • Gram Altın GRAM ALTIN
  ALIŞ SATIŞ FARK
 • Bitcoin BITCOIN
  FİYAT DEĞİŞİM
reklam

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

 • Satış
  Alış