Ajans Yalova
Yalova'ya dair herşey!

DowAksa’nın ÇED olumlu kararı iptal edildi

0 99

Yalova Platformu, Dowaksa’nın karbon elyaf kapasite artışına ilişkin 2014 yılında aldığı ÇED olumlu kararının iptal olduğu duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Dowaksa şirketinin karbon elyaf kapasite artışı hakkında aldığı ÇED olumlu kararının iptali için Yalova Platformu’nun açtığı davada, Bursa İdare Mahkemesince 2015 yılında ÇED İptal kararı verildiği hatırlatıldı. Temyiz incelemesinde ise Danıştay 14’üncü Dairesi’nin davacıların, projenin yapımının planlandığı yörede ve etki alanında ikamet etmemeleri ve o yörede taşınmazlarının bulunmadığı gerekçesiyle ilk derece Mahkemesinin kararını bozduğu ve davanın kesin olarak reddine karar verildiği ifade edildi. Dava süreciyle ilgili bilgi verilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Davanın ehliyetsizlik nedeniyle reddi yolunda verilen Danıştay kararı üzerine, bireysel başvuru neticesinde, Anayasa Mahkemesinin 8 Eylül 2020 tarihli sayılı kararıyla, Anayasının 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkımızın ihlal edildiği ve ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için Danıştay Altıncı Dairesince yeniden yargılama yapılmasına karar verilmesi üzerine, yeniden yapılan yargılamada Danıştay 6. Dairesinin 28.12.2020 tarihli , E: 2020/10768 K: 2020/13871 sayılı kararı ile Bursa 3. İdare Mahkemesince verilen 17/09/2015 tarih ve E:2014/1469, K:2015/998 sayılı iptal kararının temyizen incelenerek ONANMASINA kesin olarak karar verilmiştir.

Danıştay 6. Dairesinin karar tarihi 28.12.2020 olmakla birlikte bu karar UYAP sistemine 03.05.2021 tarihinde kaydedilmiştir. Bu geçen sürede DowAKSA şirketi Taşköprüde mevcut ve dava konusu olup iptal edilen proje ile entegre tesis olarak belirtilen 124.951,26 metr² yüzölçümlü “Sulu Mutlak ve Dikili Tarım Arazisi” niteliğindeki Hazine arazisi üzerinde planladığı yeni projesi için ÇED Olumlu kararı kararı almış bu ÇED Olumlu kararı ise Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasında 08.03.2021 tarihinde duyurulmuştur. Bu son alınan ÇED Olumlu kararına karşı da tarafımızca dava açılmış olup 2014 yılındaki ÇED’in iptal edilmiş olması son alınan ÇED Olumlu kararını da sakatlamıştır.

Yalova, Taşköprü’deki Kimya Sanayi; Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde, depremde yüzey kırılmalarının yaşandığı, yerleşim alanlarına yakın, tarım arazileri üzerinde, yüksek riskli ve birbirlerini etkileme riski bulunan tesislerin iç içe girdiği bir halde sürekli büyüme hevesinden vazgeçmelidir. Anayasa Mahkemesi’ne kadar gidip sonuna kadar verdiğimiz hukuki mücadele yanlış yerde büyüme hevesindeki kimya sanayi ile mücadelemizdeki kararlılığımızın göstergesidir.”

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.