Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Tarama Etiketi

Seyid Ahmet Orhan

Öğrenciler ödülle döndü!

Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri, Paramedik Derneği (PARDER) ve Acıbadem Üniversitesi'nin iş birliği ile düzenlenen ‘’I. Hastane Öncesi Acil Yardım ve Acil Tıp…