Çiftlikköy’de 4 kata mahkemeden şok karar

Bursa 3. İdare Mahkemesi, imar değişikliğinde yürütmeyi durdurdu

0
2281

Çiftlikköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Haziran ayında aldığı ve ilçenin büyük bir bölümünde 4 kat imara çıkılmasını sağlayan kararına mahkemeden şok bir yanıt geldi. TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin açtığı davayı karara bağlayan Bursa 3. İdare Mahkemesi, imar planı değişikliklerinde yürütmeyi durdurma kararı aldı. Karar, özellikle inşaat ve emlak piyasasında şok etkisi yaratacak.

Çiftlikköy Belediyesi, geçtiğimiz yıl Haziran ayında aldığı kararla ilçe genelinde 3 olan kat sayısını 4’e çıkarmıştı. TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin itirazda bulunarak dava açtı. Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde görülen dava 19 Temmuz 2017 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme, imar planı değişikliklerinin hukuka aykırı olduğu, çevre ve şehircilik ilkeleriyle örtüşmediği, yapılan kat artışının haksız menfaat sağladığı yönündeki başvuruyu değerlendirerek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bilirkişi raporu “uygun değil” dedi

Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada hazırlanan bilirkişi raporunda ise ilginç saptamalar yer aldı. Raporda, yapılan imar revizyonunun arazi kullanım kararları, yoğunluk kararları ve projeksiyon nüfus değerleri açısından 1/ 25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı ile uyumsuz ve tutarsız olduğu belirtildi. Yine raporda yeşil alan, ağaçlandırılacak alan, sosyal- kültürel tesis alanı ve mezarlık alanı gibi sosyal- teknik donatı alanlarının asgari koşulların çok altında kaldığı saptandı. Rapor, Çiftlikköy için ayrılan eğitim, sağlık, ibadet ve kamu hizmet gibi alanların da ihtiyacın çok altında kaldığına değindi. Hazırlanan bilirkişi raporuna göre mahkeme heyeti davayı karara bağladı.

“Telafisi güç zararlar doğabilir”

Alınan kararda şu ibareler yer aldı:

“Arazi kullanım kararları, yoğunluk kararları ve projeksiyon nüfus değerleri açısından 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’na uygun olmadığı, planlama ilke ve esasları ile şehircilik ilkeleri, mevzuat ve kamu yararı yönünden de hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi”

Silpagar, 4 kat sözü vermişti

Çiftlikköy’de geçtiğimiz yıl alınan karar sonrasında ilçenin hemen tümünde 4 kat uygulamasına geçilmiş, bu karar sonrasında özellikle inşaat ve emlak sektöründe hareketlenme yaşanmıştı. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, 4 kat getireceğinin sözünü seçimden önce verdiğini dile getirmiş ve alınan bu kararla Çiftlikköy ekonomisine büyük miktarda katkı sağlandığını ileri sürmüştü.

Şimdi ne olacak?

19 Temmuz’da alınan bu kararın yaklaşık bir buçuk aydır kamuoyuna ve sektöre duyurulmamış olması kafalarda soru işareti bıraktı. Çiftlikköy Belediyesi’nin, mahkemenin aldığı bu karar sonrasında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.  Yürütmeyi durdurma kararı sonrasında Çiftlikköy plansız hale gelirken, konuyla ilgili uzmanlar, Çiftlikköy Belediyesi’nin yaptığı değişikliğin gerekli altyapı hazırlanmadan acele bir şekilde getirildiğini, şu anda ilçenin plansız kaldığını ve tüm imar işlemlerinin durması anlamına geldiğini dile getirdi.